ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายจำรัส พิมพา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : oakwibun@hotmail.com
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2555,23:27  อ่าน 988 ครั้ง
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2553 เป็นผู้แทนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
รายละเอียดผลงาน
พ.ศ.2553  เป็นผู้แทนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2555,23:27   อ่าน 988 ครั้ง