ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลงานปีการศึกษา 2559 - ปัจจุบัน
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี นาคีย์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2562,19:55  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน ชุด คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เล่ม 1 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นายภัทรวุฒิ โคตรสี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2559,12:32  อ่าน 874 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 เล่มที่ 1 การหารลงตัว
ชื่ออาจารย์ : นางกรนรินทร์ อรกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2559,23:53  อ่าน 987 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2553 เป็นผู้แทนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
ชื่ออาจารย์ : นายจำรัส พิมพา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2555,23:27  อ่าน 1166 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2549 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
ชื่ออาจารย์ : นายจำรัส พิมพา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2555,23:27  อ่าน 1113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2549 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2548 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายจำรัส พิมพา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2555,23:25  อ่าน 1398 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2545 ดำรงตำแหน่งกรรมการคุรุ สภา อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
ชื่ออาจารย์ : นายจำรัส พิมพา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2555,23:24  อ่าน 1054 ครั้ง
รายละเอียด..