ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 1 ก.ค. 2556 (อ่าน 890) 26 มิ.ย. 56
งานเลี้ยงส่ง-รับบุคลากร วันที่ 28 มิ.ย. 2556 (อ่าน 827) 26 มิ.ย. 56
ประเมินห้องเรียนสีขาว 28 มิ.ย. 2556 (อ่าน 925) 26 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 วันที่ 27 มิ.ย. 2556 (อ่าน 805) 26 มิ.ย. 56
กิจกรรมอบรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2556 วันที่ 26 มิ.ย. 2556 (อ่าน 808) 26 มิ.ย. 56
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา สพม.23 ด้วยความยินดียิ่ง 20 มิ.ย. 2556 (อ่าน 899) 20 มิ.ย. 56
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำสภานักเรียน 14-15 มิ.ย. 2556 (อ่าน 882) 13 มิ.ย. 56
กิจกรรมค่ายสายสัมพันธ์น้องพี่ชาวTO BE แสด-เขียว (อ่าน 785) 24 พ.ค. 56
เปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2556 วันที่ 14 พ.ค. 2556 (อ่าน 794) 08 พ.ค. 56
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE CAMP 10-12 พ.ค. 2556 (อ่าน 832) 08 พ.ค. 56
มอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง 9 พ.ค.2556 (อ่าน 777) 08 พ.ค. 56
การประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 29 เม.ย. 2556 (อ่าน 839) 24 เม.ย. 56
แจ้งกำหนดการรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2555 (อ่าน 801) 17 มี.ค. 56
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 793) 01 มี.ค. 56
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาค วันที่ 5-6 ก.พ. 2556 ประจำภาคเรียนที่ 2 /2555 (อ่าน 865) 25 ก.พ. 56
ประกาศโรงเรียนโพนงามศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ห้องปฏิบัติการทางวิชาการ ตามโครงการพัฒนาโรงเ (อ่าน 807) 12 ก.พ. 56
ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.ocsc.th.th (อ่าน 927) 26 ธ.ค. 55
กิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 25 ธ.ค. 2555 (อ่าน 873) 21 ธ.ค. 55
การอบรมโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ วันที่ 15 ธ.ค. 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนโพนงามศึกษา (อ่าน 837) 14 ธ.ค. 55
ประกาศผลการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 62จ.ชัยภูมิ (อ่าน 1255) 09 ธ.ค. 55
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนโพนงามศึกษา"ดอกจานเกมส์" ระหว่างวันที่ 25ต.ค.-1พ.ย.2555 (อ่าน 1700) 25 ต.ค. 55
การประเมินสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 1042) 23 ก.ย. 55
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 17-21ก.ย. 2555 (อ่าน 1443) 17 ก.ย. 55
ค่ายการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระ 11 ก.ย. 2555 (อ่าน 1721) 10 ก.ย. 55
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 22 สิงหาคม 2555 (อ่าน 936) 20 ส.ค. 55
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 1070) 09 ส.ค. 55
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์อาเซียนศึกษา (อ่าน 1225) 09 ส.ค. 55
ค่ายภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (อ่าน 1301) 09 ส.ค. 55
เรียนเชิญแม่และผู้ปกครองนักเรียนม.2-3 เข้าร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ในวันเสาร์ที่11สิงหาคม2555 (อ่าน 1658) 06 ส.ค. 55
กิจกรรมเข้าค่ายในโครงการต้นกล้าศีลธรรมเพื่อประชาธิปไตยฯ โดย นักศึกษา ม.ขอนแก่น วันที่3-5 ส.ค.55 (อ่าน 1046) 01 ส.ค. 55
การจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในวันที่ 1 ส.ค. 2555 (อ่าน 1170) 28 ก.ค. 55
13 ก.ค.55 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)ศึกษานิเทศก์ ด้วยควา (อ่าน 970) 12 ก.ค. 55
ขอเชิญคณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 (อ่าน 948) 20 มิ.ย. 55
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมในโครงการสัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียนสัญจรระหว่างวันที่ 18 มิถุ (อ่าน 1050) 17 มิ.ย. 55
ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำสภานักเรียนวันที่ 15-17 มิถุนายน 2555 (อ่าน 1005) 13 มิ.ย. 55
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาหากต้องการประชาสัมพันธ์ ติดต่อผุ้ดูแลระบบนะครับ (อ่าน 1033) 05 มิ.ย. 55
ขอความกรุณา ครูและนักเรียน ที่สนใจเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือเขียนขทความลงเว็บ (อ่าน 1005) 05 มิ.ย. 55