ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (แยกห้องเรียน) (อ่าน 202) 06 มิ.ย. 63
ตารางสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนโพนงามศึกษาปีการศึกษา 2563 (อ่าน 242) 26 พ.ค. 63
แบบสำรวจการเข้ารับชม DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (COVID-19) (อ่าน 16) 23 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 278) 22 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.4 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 355) 21 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 639) 20 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 711) 20 พ.ค. 63
รณรงค์กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2563 (อ่าน 170) 18 พ.ค. 63
ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2563 (อ่าน 187) 18 พ.ค. 63
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 3 รายเดือน พฤษภาคม 2563 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 142) 18 พ.ค. 63
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 2 รายเดือน พฤษภาคม 2563 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 136) 11 พ.ค. 63
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 1 รายเดือน พฤษภาคม 2563 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 184) 03 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (3-12 พ.ค.2563) (อ่าน 264) 02 พ.ค. 63
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 4 รายเดือน เมษายน 2563 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 203) 26 เม.ย. 63
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 3 รายเดือน เมษายน 2563 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 237) 20 เม.ย. 63
งดใช้สถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ COVID - 19 (อ่าน 186) 15 เม.ย. 63
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 2 รายเดือน เมษายน 2563 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 260) 12 เม.ย. 63
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 1 รายเดือน เมษายน 2563 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 342) 05 เม.ย. 63
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1 (อ่าน 361) 30 มี.ค. 63
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 4 รายเดือน มีนาคม 2563 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 220) 29 มี.ค. 63
รายงานการดำเนินงานติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 362) 28 มี.ค. 63
ทำเนียบรุ่นดอกจาน ช่อที่ 35 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโพนงามศึกษา (อ่าน 404) 28 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 423) 27 มี.ค. 63
ข่าวสาร โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย กรมควบคุมโรค (สธ.) (อ่าน 17) 26 มี.ค. 63
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 3 รายเดือน มีนาคม 2563 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 286) 22 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนโพนงามศึกษา เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 528) 18 มี.ค. 63
Ep8 ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล โรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 14) 17 มี.ค. 63
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 2 รายเดือน มีนาคม 2563 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 281) 15 มี.ค. 63
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 1 รายเดือน มีนาคม 2563 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 323) 08 มี.ค. 63
งดการจัดกิจกรรม โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C.) (อ่าน 124) 04 มี.ค. 63
กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ 2562 (อ่าน 20) 02 มี.ค. 63
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 4 รายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 243) 01 มี.ค. 63
พิธีปัจฉิมนิเทศ "ดอกจาน ช่อที่ 35 พ.ง.ศ." ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 110) 26 ก.พ. 63
พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 49) 26 ก.พ. 63
อบรม ผกก.ลูกเสือ (B.T.C.) 1 - 4 เมษายน 2563 (อ่าน 656) 26 ก.พ. 63
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 3 รายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 342) 23 ก.พ. 63
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 2 รายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 147) 16 ก.พ. 63
โครงการเปิดรั้วโรงเรียน (P.G.S. Open House) ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 25) 16 ก.พ. 63
ต้นกล้า ICT 1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรม (อ่าน 14) 13 ก.พ. 63
Ep7 สภานักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (อ่าน 19) 13 ก.พ. 63