ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการจัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้รับการพัฒนา (อ่าน 870) 13 ก.ค. 60
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 847) 21 มิ.ย. 60
รวมรูปกิจกรรมโรงเรียนโพนงามศึกษา (อ่าน 1090) 13 ธ.ค. 59
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 1234) 19 ส.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (อ่าน 2535) 21 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนโพนงามศึกษา (อ่าน 1215) 03 มิ.ย. 58
ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี (โดยวิธีพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 1550) 27 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (อ่าน 1215) 23 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 (อ่าน 1224) 23 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (อ่าน 1305) 23 ก.พ. 58
กำหนดการแข่งขันสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนโพนงามศึกษา 16-20 กุมภาพันธ์ 2558 (อ่าน 1239) 11 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคา ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด (อ่าน 941) 12 ม.ค. 58
ครูที่ปรึกษาสามารถโหลดเอกสารประเมินSDQได้ที่นี่ (อ่าน 1108) 26 พ.ย. 57
ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันต่างๆในงานกีฬาภายในโรงเรียนโพนงามศึกษาปี57ที่นี่ (อ่าน 911) 29 ต.ค. 57
กำหนดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนโพนงามศึกษา (ดอกจานเกมส์) ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1128) 22 ต.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารบ้านพักครูโสด 205/26 (อ่าน 1494) 10 ต.ค. 57
แจ้งคุณครู ดาวน์โหลดเอกสารล้างหนี้ (อ่าน 1021) 30 ก.ย. 57
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันไหว้ครู วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. 2557 (อ่าน 989) 19 มิ.ย. 57
กำหนดการโครงการศึกษาและเรียนรู้การทอผ้าย้อมครามเพื่อพัฒนาให้ยั่งยืน 21 มิ.ย. 2557 (อ่าน 831) 19 มิ.ย. 57
ค่ายการสร้างเครือข่ายผู้นำนักเรียนสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน (อ่าน 1003) 11 มิ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 943) 08 เม.ย. 57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอก ภาษาจีน (อ่าน 1015) 27 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2557 (แก้ไข) (อ่าน 1383) 21 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1และม.4 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1356) 11 มี.ค. 57
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 1032) 30 ม.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 998) 27 ม.ค. 57
กำหนดการจัดการแข่งขันกิจกรรม"สัปดาห์ห้องสมุด" 20-24 ม.ค. 2557 (อ่าน 3168) 19 ม.ค. 57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 1000) 15 ม.ค. 57
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนโพนงามศึกษา "ดอกจานเกมส์" ระหว่างวันที่ 20-28 พ.ย. 2556 (อ่าน 1227) 19 พ.ย. 56
โครงการเยี่ยมบ้านสัญจรพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 5พ.ย.-6ธ.ค. 2556 (อ่าน 1034) 19 พ.ย. 56
การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน สพม.23 “สว่างศึกษาเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างว (อ่าน 1005) 01 พ.ย. 56
ประกาศแจ้งเลื่อนการแข่งขันกรีฑาคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขตลุ่มน้ำยาม ปีการศึกษา 2556 ไปปลายเดือนตุลาคม (อ่าน 966) 18 ก.ย. 56
สรุปกีฬาสหวิทยาเขตลุ่มน้ำยาม ปีการศึกษา 2556 แยกโรงเรียน (อ่าน 1085) 13 ก.ย. 56
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนคัดเลือกเป็นตัวแทนสหวิทยาเขตลุ่มน้ำยาม ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1016) 13 ก.ย. 56
ดาวน์โหลดสูจิบัตรและใบสมัครการแข่งขันกรีฑาคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขตลุ่มน้ำยาม ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 946) 13 ก.ย. 56
ดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขันกีฬา สหวิทยาเขตลุ่มน้ำยาม ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2556 (อ่าน 944) 06 ก.ย. 56
ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขตลุ่มน้ำยามปีการ (อ่าน 1153) 06 ก.ย. 56
คณะกรรมการเยี่ยมเยียนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 24 สิงหาคม 2556 (อ่าน 907) 23 ส.ค. 56
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันอาเซียนศึกษา 8 ส.ค. 2556 (อ่าน 972) 07 ส.ค. 56
กิจกรรมค่ายเปิดใจปรับพฤติกรรมคุณธรรมเปลี่ยนชีวิต 1-3 ส.ค. 2556 (อ่าน 1014) 30 ก.ค. 56