ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารบ้านพักครูโสด 205/26
ด้วยโรงเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา  ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารบ้านพักครูโสด 5 ห้องนอน  205/26  จำนวน  1    หลัง    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่   10   ตุลาคม  2557    ถึงวันที่  20  ตุลาคม  2557   ณ ห้องพัสดุ – แผนงาน โรงเรียนโพนงามศึกษา  เวลา 08.30  น. ถึง 16.30  น.                        เว้นวันหยุดราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2557,09:18   อ่าน 1415 ครั้ง