ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 7) 27 พ.ย. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 10) 20 พ.ย. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 6) 16 พ.ย. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 59) 07 พ.ย. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 62) 31 ต.ค. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 76) 30 ต.ค. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 103) 14 ต.ค. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 107) 22 ก.ย. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กันยายน 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 88) 22 ก.ย. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กันยายน 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 116) 08 ก.ย. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 107) 08 ก.ย. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 105) 23 ส.ค. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 96) 23 ส.ค. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 86) 09 ส.ค. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 84) 09 ส.ค. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 71) 31 ก.ค. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 67) 19 ก.ค. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 59) 12 ก.ค. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 63) 12 ก.ค. 64
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน ก.ค. 64 (อ่าน 64) 02 ก.ค. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 73) 29 มิ.ย. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 76) 17 มิ.ย. 64
ยกเลิกการสอบวัดความรู้ ม.1และม.4 (อ่าน 121) 21 พ.ค. 64
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 108) 18 พ.ค. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 157) 13 เม.ย. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมีนาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 177) 29 มี.ค. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 176) 22 มี.ค. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 201) 15 มี.ค. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 223) 09 มี.ค. 64
กำหนดการ กิจกรรมวันเปิดรั้ว (อ่าน 220) 03 มี.ค. 64
คำสั่ง-เปิดรั้วโรงเรียน-Open-House-2563 (อ่าน 213) 03 มี.ค. 64
คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ 1 มีนาคม 64 - 30 เมษายน 64 (อ่าน 206) 02 มี.ค. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 187) 01 มี.ค. 64
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 212) 23 ก.พ. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 190) 21 ก.พ. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 203) 17 ก.พ. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 216) 07 ก.พ. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 202) 02 ก.พ. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 244) 24 ม.ค. 64
วารสารดอกจาน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2564 (โรงเรียนโพนงามศึกษา) (อ่าน 215) 17 ม.ค. 64