การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document O37 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.13 KB
Adobe Acrobat Document O37 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.63 KB