ภาพกิจกรรม
อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ SS.B.T.C.
อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ SS.B.T.C.
 
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 3/2565 หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C.) รุ่น 1/2565 ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนโพนงามศึกษา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

อัลบั้มที่ 1 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ SS.B.T.C. 28 ก.ค. 65

อัลบั้มที่ 2 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ SS.B.T.C. 28 ก.ค. 65

อัลบั้มที่ 3 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ SS.B.T.C. 28 ก.ค. 65

อัลบั้มที่ 4 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ SS.B.T.C. 28 ก.ค. 65

อัลบั้มที่ 5 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ SS.B.T.C. 29 ก.ค. 65

อัลบั้มที่ 6 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ SS.B.T.C. 29 ก.ค. 65

อัลบั้มที่ 7 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ SS.B.T.C. 29 ก.ค. 65

อัลบั้มที่ 8 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ SS.B.T.C. 29 ก.ค. 65

อัลบั้มที่ 9 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ SS.B.T.C. 29 ก.ค. 65

อัลบั้มที่ 10 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ SS.B.T.C. 30 ก.ค. 65

อัลบั้มที่ 11 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ SS.B.T.C. 30 ก.ค. 65

อัลบั้มที่ 12 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ SS.B.T.C. 30 ก.ค. 65

อัลบั้มที่ 13 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ SS.B.T.C. 30 ก.ค. 65

โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2565,23:41   อ่าน 376 ครั้ง