ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถนนคนเดินครั้งที่ 3
โรงเรียนโพนงามศึกษาได้จัดกิจกรรมถนนคนเดิน ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรม OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2563
จัดกิจกรรมในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
นายสุทธินันท์ กุลภา ได้เป็นประธานในพิธีเปิด คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนโพนงามศึกษาทุกท่าน ลูกๆนักเรียนที่น่ารักได้ช้วยกันจัดกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2564,13:07   อ่าน 33 ครั้ง