ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

นายจำรัส พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา และ คณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนโพนงามศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1และม.2 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2564

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
ชุดที่ 5


โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2564,19:24   อ่าน 46 ครั้ง