ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดเทอมวันแรก 1 กรกฎาคม 2563
                            กิจกรรมโรงเรียนโพนงามศึกษาเปิดเทอมช่วงโควิด 19
              1. นักเรียน ครู ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
              2. มีการคัดกรองนักเรียนและครูทุกคน
              3. มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
              4. เว้นระยะห่าง
              5. จัดโต๊ะเรียนห้องเรียนระยะห่าง
              6. มีการทำความสะอาด ฺBIG CLEANING ทุกวันศุกร์
              7. ได้รับความร่วมมือจาก รพ.สต. อสม. ตำบลโพนงาม และตำบลสามัคคี ในการทำความสะอาดและคัดกรองนักเรียน
              8. คณะกรรมการศึกษานิเทศ สพม.23 มานิเทศการจัดการเรียนการสอน
              9. นักเรียนคณะครูให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


                   ข่าว    นายมนตรี    นาคีย์
              ภาพ   นายไพฑูรย์   โคตรชมภู


โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2563,09:49   อ่าน 39 ครั้ง