ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
                          วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. รงเรียนโพนงามศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเสาวรส โรงเรียนโพนงามศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
                           
                         ข่าว       นายมนตรี   นาคีย์
                   ภาพ     นายไพฑูรย์   โคตรชมภู
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,19:59   อ่าน 60 ครั้ง