ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ภาพกิจกรรมอบเชิงปฏิบัติการการจัดเรียนการสอนออนไลน์ google classroom 

ณ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมเสาวรส โรงเรียนโพนงามศึกษา

นายจำรัส  พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา

โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,20:48   อ่าน 51 ครั้ง