ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โรงเรียนโพนงามศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ซึ่งผู้ขนะการเลือกตั้งคือนางสาวดอกบัว แสงลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน มทศ.

ภาพจากกล้องครูไพทูรย์  โคตรชมภู
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2563,17:17   อ่าน 170 ครั้ง