ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563
พิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ 2563
ทีมกรีฑาโรงเรียนโพนงามศึกษา

ผลงาน 5 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รวม 7 เหรียญ
1) นางสาวนิตยา ช่วยรักษา ม.5/4 ได้เหรียญเงิน วิ่ง 1,500 เมตร
และเหรียญทองแดง วิ่ง 200 เมตร #รวมสองเหรียญ
2) ด.ญ.ศุภัชญา จอมคำสิงห์ ม.1/5 ได้ 4 เหรียญเงิน
จาก วิ่ง 800,1500 วิ่งผลัด 4x400 ,วิ่งผลัดผสม
และ เหรียญทองแดง วิ่ง 400 เมตร #รวมห้าเหรียญ
3) ด.ญ.สิริยากร กุลภา ม.1/1 ได้ 2 เหรียญเงิน จาก วิ่งผลัด 4x400 เมตร และวิ่งผลัดผสม #รวมสองเหรียญ
4) ด.ญ.พิยดา ภูผานิน ม.1/3 ได้ 2 เหรียญเงิน จาก วิ่งผลัด 4x400 เมตร และวิ่งผลัดผสม #รวมสองเหรียญ
5) ด.ญ.วิจิตรา กิติ ม.2/3 ได้ 2 เหรียญเงินจาก วิ่งผลัด 4x400 เมตร และวิ่งผลัดผสม #รวมสองเหรียญ

#ในนามครูและบุคลากรโรงเรียนโพนงามศึกษาจึงขอยกย่องชมเชยในความมานะพยายามจนประสบความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้

ภาพจากกล้องครูมนตรี   นาคีย์
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2563,14:34   อ่าน 280 ครั้ง