ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการเปิดรั้วโรงเรียน (P.G.S. Open House) ประจำปีการศึกษา 2562
     โครงการเปิดรั้วโรงเรียน (P.G.S. Open House) ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนโพนงามศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
      โดยมี นางสาวจิราภรณ์  เบิกบานดี นายอำเภออากาศอำนวย เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้อำนวยการฯจำรัส พิมพา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย คณะครู นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมบรรลุสำเร็จด้วยดี และมีผู้บริหารในสหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์ และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภออากาศอำนวย ร่วมให้กำลังใจกับนักเรียนที่ออกบูธนิทรรศการ โครงงานคุณธรรม และโครงงานอาชีพ

******************************************
ภาพจากกล้องครูมนตรี   นาคีย์

ภาพจากกล้องครูไพทูรย์  โคตรชมภู

ภาพจากกล้อง เพจ ไทญ้อ


โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2563,13:30   อ่าน 496 ครั้ง