ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
     โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนโพนงามศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
      โดยมีผู้อำนวยการฯจำรัส พิมพา พร้อมด้วย คณะครู นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมบรรลุสำเร็จด้วยดี

******************************************
ภาพจากกล้องครูมนตรี   นาคีย์


โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2563,16:14   อ่าน 494 ครั้ง