ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประจำวันของนักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา
ภาพกิจกรรมประจำวันของนักเรียนโพนงามศึกษา วันจันทร์-ศุกร์ กิจกรรมหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ กิจกรรมโฮมรูม การเดินแถวเข้าสู่ห้องเรียน นักศึกษาวิชาทหาร แสดงถึงความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา อบรมคุณธรรมจริยธรรม

โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,10:16   อ่าน 254 ครั้ง