ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนโพนงามศึกษาขอประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานรอบแรก

นำทีมโดย ผอ.จำรัส พิมพา  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายนีรภัย คิดโสดา
และคณะครูนักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา

โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,18:30   อ่าน 253 ครั้ง