ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2562
โรงเรียนโพนงามศึกษาได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพจัดงานลอยกระทง ณ บึงแห่งความรัก หนองโนนต่าย บ้านเสาวัด อำเภออากาศอำนวย จังหวัสกลนคร.

โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2562,22:57   อ่าน 250 ครั้ง