ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ กิจกรรมวันภาษาไทย และ กิจกรรมถนนคนเดินหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานอาชีพ
ทางโรงเรียนโพนงามศึกษาได้จัดกิจกรรมทั้งสามเพราะเป็นผลงานของเด็กนักเรียนนและมีการประกวดผลงานต่างๆ ซึ่งนักเรียนก็ได้แบ่งกันทำตามหน้าได้อย่างสมบูรณ์ เป็นที่น่ายินดีและชืนชม

โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2562,11:34   อ่าน 309 ครั้ง