ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 งานบุคลากร โรงเรียนโพนงามศึกษา โดยการอำนวยการของ ผอ.จำรัส พิมพา ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการขอบคุณคณะครูและเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังมีการผูกแขนรับขวัญหลาน ซึ่งเป็นบุตรของคณะครูโรงเรียนโพนงามศึกษา บรรยากาศงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,23:53   อ่าน 387 ครั้ง