ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมสมาคมผู้บริหารอำเภออากาศอำนวย
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 โรงเรียนโพนงามศึกษา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมสมาคมผู้บริหารอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมเสาวรส โรงเรียนโพนงามศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2561,16:34   อ่าน 86 ครั้ง