ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรม ลูกเสือ-เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหารจราจร
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ท่านผู้อำนวยการ จำรัส พิมพา เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรม ลูกเสือ-เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหารจราจร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนโพนงามศึกษา


โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,20:25   อ่าน 69 ครั้ง