ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกรีฑา โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโพนงาม-สามัคคี
วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโพนงาม-สามัคคี ได้มาใช้สนามโรงเรียนโพนงามศึกษา เป็นสถานที่จัดแข่งขันกรีฑานักเรียน ในกลุ่มเครือข่ายโพนงาม-สามัคคี ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนโพนงามศึกษา


โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,20:18   อ่าน 81 ครั้ง