ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเพื่อขยายผลความรู้เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
การอบรมเพื่อขยายผลความรู้เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และการเก็บผลการปฏิบัติงาน เพื่อการทำวิทยฐานะแนวใหม่ Logbook Teacher ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนโพนงามศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร


โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2561,22:47   อ่าน 183 ครั้ง