ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดย คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ณ ห้องประชุมเสาวรส โรงเรียนโพนงามศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2561,23:14   อ่าน 725 ครั้ง