ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดย คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ณ ห้องประชุมเสาวรส โรงเรียนโพนงามศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

คลิก

โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2561,23:33   อ่าน 148 ครั้ง