ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารล้างเงินยืมโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 73
เอกสารการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 42.44 KB 53
เอกสารการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 41.57 KB 56
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 247.95 KB 77
ประเมืนครู 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 173.84 KB 56
SDQ ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 72
SDQ ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 63
SDQ ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.77 MB 61
SDQ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 70
SDQ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.3 MB 63
SDQ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.76 MB 85
SDQ RAR Archive ขนาดไฟล์ 467.44 KB 76
ตารางยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 44.12 KB 69
การจัดทำโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 682.07 KB 102
แผน โครงการ 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 826.96 KB 134
ภาตผนวก ห้องเรียนสีขาว 1_2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 137
เอกสารห้องเรียนสีขาว 1_2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 292.43 KB 305
เอกสารวิชาการ
เอกสารแนะนำประกอบการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 42.42 KB 56
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 27.85 KB 71
ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2/2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 49.46 KB 105
ปพ.5 รายวิชา 2/2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 182