ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.66 MB
แผนการสอนคณิตศาสตร์
ลิงก์เพื่อเข้าดาวน์โหลดเอกสาร  แผนการสอนคณิตศาสตร์
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1senae9vl7kKUPevFlkO-tLZ9RkAhuGtJ
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bGmwwyGqd47QmfbzluCZ57sD8M0savvM