ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลง มาร์ชโพนงามศึกษา

เพลง มาร์ชโพนงามศึกษา

          โพนงามศึกษาสถาบันเด่น                แสนร่มเย็นแหล่งวิชามหาศาล
เราพี่น้องมุ่งมาหาประสบการณ์                   ปณิธาน อุดมการณ์ เรามั่นคง
แสด-เขียว หนึ่งเดียวสวยงามผ่อง               ดังโซ่ทองคล้องใจยั่งยืนยง
เกียรติศักดิ์ศรีน้องพี่ทรนง                           จะซื่อตรง ยึดมั่นตน ชนะตน
(ซ้ำ*)เกษตรดี กีฬาเด่น เคร่งจรรยา             วิชาชาญเลิศล้น
สามัคคี มีวินัยครองใจคน                            ประสิทธิผลนำชุมชนพัฒนา
โพนงามศึกษาเรายิ่งใหญ่                            เหนือสิ่งใด คือชาติ ศาสน์ กษัตรา
พ.ง.ศ.ดั่งเพชรของประชา                            ล้ำเลอค่า คงคู่สกลนคร....(*ซ้ำ)

ชมวีดีโอเพลง มาร์ชโพนงามศึกษา 
http://youtu.be/GXYdPb5ptaI


เพลง โพนงามศึกษารำลึก
เพลง โพนงามศึกษารำลึก
     
         ประกายแสงเทียนเจิดจ้าแจ่มใส          หลอมรวมจิตใจพี่น้องทุกคนทั่วหน้า
แสนร่มเย็นนี่แหละเป็นแหล่งรวมวิชา           โพนงามศึกษา สถาบันมั่นกมล
โบกงามอำไพธงชัยแสดเขียว                      สร้างความกลมเกลียวหนึ่งเดียวไม่มีหมองหม่น
งดงามสถานตระกาลแม้ใครยินยล                สัมพันธ์ชุมชน นี่คือโพนงามศึกษา
(ซ้ำ*)ซุ่มพระปฏิมาบูชากราบกราน               ต้นดอกจานสานความรักและศรัทธา
ไทรงามเรียงรายว่า่งเรียนนั่งสนทนา            ชงโคเฟื่องฟ้าและศาลากลางนที
ดอกจานบานสัญญาจากลา                          หัวใจตรึงตราสถาบันของน้องพี่
ไม่ลืมพระคุณอาจารย์สั่งสอนความดี           ชั่วนาตาปีซึ้งฤดีโพนงามศึกษา
(*ซ้ำ)

ชมวีดีโอเพลง โพนงามศึกษารำลึก
http://youtu.be/T96BsLwvHIA
http://youtu.be/rk15ij7SKlc


เพลง ลาถิ่นแสด-เขียว

เพลง ลาถิ่นแสด-เขียว

         ณ แดนแห่งนี้ตราบชั่วชีวีไม่ลืมลงได้        แสด-เขียวหนึ่งเดียวไสวจับใจนักหนา      
ความสัมพันธ์เคยมีร่วมกันต้องถึงวันลา            จบการศึกษาจำใจขอลาฤทัยไหวหวั่น    
กราบลาครูอาจารย์ที่เคยพร่ำสอน                     อุราสะท้อนสั่นเคลือเหลือที่จำนัล
จำจากโพนงามศึกษามุ่งหน้าฝ่าฟัน                  พี่น้องผูกพันผ่านมากลายเป็นความหลัง
(ซ้ำ*) เอ่ยคำลาและฝากสัญญาจะคืนมาใหม่    จะก้าวเดินต่อไปด้วยแรงพลัง         
จะให้โลกรู้โพนงามศึกษาเราเด่นเราดัง             จะนำความหวังกลับมาให้สถาบัน
(*ซ้ำ)

ชมวีดีโอเพลง ลาถิ่นแสด-เขียว
 http://youtu.be/6zR9usg_k0s
 


เพลง โพนงามศึกษาสัมพันธ์

เพลง โพนงามศึกษาสัมพันธ์

         สถาบันทรงค่าคู่ชุมชน                        เราทุกคนเชิดชูรักและศรัทธา
เลื่ืองลือนามโพนงามศึกษา                         พวกเรามุ่งมาฟันฝ่าหาประสบการณ์
ร่มเย็นเป็นโรงเรียนในฝัน                             มาร่วมกันพลักดันด้านผลงาน
สามัคคีไมตรียั่งยืนนาน                                สัมพันธ์ประสานพัฒนาชุมชน
(ซ้ำ*) มา...น้องมา...                                     เข้าเรียนศึกษาพัฒนามวลชน  
สร้างคนกล้าเกร่งทุกแห่งหน                         ประสิทธิผล สร้างคนสร้างผลงาน           
เพชรงามโพนงามศึกษา                               ชาวประชาศรัทธาทั่วถิ่นฐาน
สกลนครขจรชื่อกังวาน                                 สถานบันตระการโพนงามศึกษา 
(*ซ้ำ)

ชมวีดีโอเพลง โพนงามศึกษาสัมพันธ์


เพลง รำวงโพนงามศึกษา

เพลง รำวงโพนงามศึกษา

 (ช)(ญ)   โพนงามศึกษามาเรามารำวงน้องพี่
               รำวงเชื่อมสามัคคีช่ะ
รำวงเชื่อมสามัคคีสุขเกษมเปรมปรีย์วันนี้รำวง
       (ช)  วันนี้สนุกเฮฮาความทุกข์นานาให้ปลดเปลื้องไป
              เพื่อขวัญและกำลังใจ
(*ซ้ำ)  รักใครขมใครออกมารำวง 
 (ช)(ญ) โพนงามศึกษามาเรามารำวงน้องพี่
              รำวงเชื่อมสามัคคีช่ะ
รำวงเชื่อมสามัคคีสุขเกษมเปรมปรีย์วันนี้รำวง
     
(ญ)  หน้าที่คือความสำคัญเรามุมุ่งมั่นขยันกันจริง
              รำวงละทิงโจ๊ะทิงๆ
(*ซ้ำ) สนุกกันจริงชาว พ.ง.ศ.
(ช)(ญ) โพนงามศึกษามาเรามารำวงน้องพี่
              รำวงเชื่อมสามัคคีช่ะ
รำวงเชื่อมสามัคคีสุขเกษมเปรมปรีย์วันนี้รำวง
      (ช)  พี่น้องทุกคนยินดี  มั่นสามัคคีีมีรักผูกพัน
             ต่างส่งรอยยิ้มให้กัน
(*ซ้ำ) น้ำใจแบ่งปันห่วงหาอาทร
(ช)(ญ) โพนงามศึกษามาเรามารำวงน้องพี่
              รำวงเชื่อมสามัคคีช่ะ
รำวงเชื่อมสามัคคีสุขเกษมเปรมปรีย์วันนี้รำวง
     
(ญ)  สถาบันโพนงามศึกษา ชาวประชาร่วมแรงร่วมใจ
              สถาบันเกริกก้องเกรียงไกร
(*ซ้ำ)   สร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนดี
(ช)(ญ) โพนงามศึกษามาเรามารำวงน้องพี่
              รำวงเชื่อมสามัคคีช่ะ
รำวงเชื่อมสามัคคีสุขเกษมเปรมปรีย์วันนี้รำวง 
(ช)(ญ) โพนงามศึกษามาเรามารำวงน้องพี่
              รำวงเชื่อมสามัคคีช่ะ
รำวงเชื่อมสามัคคีสุขเกษมเปรมปรีย์วันนี้รำวง
(ช)(ญ) โพนงามศึกษามาเรามารำวงน้องพี่
              รำวงเชื่อมสามัคคีช่ะ
รำวงเชื่อมสามัคคีสุขเกษมเปรมปรีย์วันนี้รำวง

ชมวีดีโอเพลง รำวงโพนงามศึกษา


เพลง โพนงามศึกษาพาฝัน

เพลง โพนงามศึกษาพาฝัน

        ฟังเถิดหมู่มวลประชา                           ฟังจำนัลจาสถาบันอันตระการ
สง่างามคู่ชุมชนมาเนิ่นนาน                         สร้างคนสร้างงานสุข
สราญเปรมปรีย์
โรงเรียนโพนงามศึกษา                               ทั่วอาณาพฤกษางามเขียวขจี  
ธงไตรรงค์คู่แสดเขียวช่างสดสี                    ร่มเย็นชีวีมีความสุขสราญ
ครูอาจารย์ท่านตั้งใจสอน                            ดุจบิดรมารดาเรากราบกราน
คอยเกื้อกูลอาทรดั่งลูกหลาน                       สอนประสบการณ์เก่งดีมีสุขใจ
เทคโนโลยีที่ในโรงเรียน                              ได้พากเพียรเล่าเรียนสมดั่งใจ
และเรื่องไอทีที่ทันสมัย                                พวกเราภูมิใจได้เรียนศึกษา
โพนงามศึกษาพาฝัน                                   สร้างผลงานก้องระบือทั่วล้า
พวดเรามีคุณธรรมจรรยา                             หล่อหลอมชีวามีปัญญาสารพัน
ชุมชนให้การสนับสนุน                                 ขอบพระคุณความเมตตาทุกสิ่งอัน
ทุกคนตั้งใจร่วมด้วยช่วยกัน                          ผูกสัมพันธ์ไมตรีประสาน
ประเพณีแข่งเรือหนองอีเลิง                         น้ำกระเจิ่งเทิดเทิงแสนสราญ
สนุกเฮฮาเริงร่าชื่นบาน                                ดั่งแดนวิมานชุมชนร่วมใจ
มาเรียนที่โพนงามศึกษา                              มีปัญญาอนาคตจะสดใจ
ผู้ปกครองโปรดจงวางใจ                             ภาระยิ่งใหญ่ลูกหลานไทยเป็นคนดี


ชมวีดีโอเพลง โพนงามศึกษาพาฝัน