ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

ปรัชญา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
คลิกเพื่อชมวีดีโอการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งขวัญข้าวโรงเรียนโพนงามศึกษา
การประกวดวงดนตรีเยาวชนยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์ครั้งที่ 9 จ.ขอนแก่น
http://youtu.be/utYjjyBZCPY 

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 จ.มหาสารคาม
http://youtu.be/Nk9gCi26ay4

ปณิธาน