ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

 

 

คติพจน์โรงเรียน
อักษรย่อโรงเรียนสีประจำโรงเรียน

 

                                               

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

แผนผังโรงเรียน