ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายรัฐกร คุณบุราณ (ดรีม)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 29
อีเมล์ : dreamboyge@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: หมู่6 บ้านคำบิด ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 ก.ค. 2562,15:24 น.   หมายเลขไอพี : 1.4.190.110


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล