ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายพรสวรรค์ แสงมณี (นนท์)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 21
อีเมล์ : Accessories_non@windowslive.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/koornon
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์
ตำแหน่ง : ครูปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 89 หมู่ 2 ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 ก.ย. 2557,03:12 น.   หมายเลขไอพี : 110.164.46.110


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล