ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 6 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธินันท์ กุลภา (อู๋)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 50 หมู่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
เบอร์มือถือ : 0800108889
อีเมล์ : suttinan_kulapa@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายพรสวรรค์ แสงมณี (นนท์)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 124 หมู่ 10 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
เบอร์มือถือ : 0804015504
อีเมล์ : Accessories_non@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายมนต์ทิพย์ ไพยะเสน (โหน่ง)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 49/1 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
เบอร์มือถือ : 0884909871
อีเมล์ : montip_im51@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย รัฐมนูญ บุญชาญ (เล็ก)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 157 ม.1 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
เบอร์มือถือ : 09-08579200
อีเมล์ : thongkon123@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล ช่วยรักษา (หนึ่ง)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 96 หมู่ที่ 1 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
เบอร์มือถือ : 089-841xxxx
อีเมล์ : enland_nueng2525@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชัยวัฒน์ อินธิราช (วัฒน์ )
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : ม.ปลาย รุ่น 4
ที่อยู่ : 40 หมู่ที่ 7 ตำบสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
เบอร์มือถือ : 087 9924904 ,085 1236308
อีเมล์ : chaiwat_476@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม